Młode Atelier ma zaszczyt  współpracować ze Szkoła Podstawową nr. 368 im. ?Polskich Olimpijczyków?  w Warszawie i współtworzyć  projekty miedzynarodowe.

Dzięki  tej współpracy nasi Młodzi Artyści mogą sworzyć integracje miedzynarodową,  rozwijać się artystycznie oraz intelektualnie.

PROJEKT CELL – Cooperative Europe Looking for Learning

Innowacyjny projekt ?Cooperative Europe Looking for Learning? powstał z myślą o wypracowaniu wspólnych metod uczenia się z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych służących do zamiany roli ucznia w menagera wiedzy. Jego celem jest zmodyfikowanie świadomości szkolnej i wytworzenie poczucia przynależności do globalnego podmiotu celem walki przeciwko niekorzystnym sytuacjom, które pojawiają się w klasie, ale równocześnie przyczyniania się do zmiany rzeczywistości społecznej w Europie. Podstawą tego projektu jest wykorzystanie metod służących współpracy w nauczaniu przedmiotów szkolnych, nabywanie wiedzy o nowoczesnych narzędziach oraz realizacja 17 zadań projektowych przez wszystkie kraje partnerskie.

Jednym z bardzo ważnych zadań projektowych jest inscenizacja sztuki teatralnej „The new kid” w składzie 15 aktorów z Polski, którymi są uczniowie SP 368, a następnie w składzie międzynarodowym w październiku 2018 r.

Sztuka teatralna „The new kid” opowiada historię Ines, która przeprowadziła się do Polski z Włoch w trakcie roku szkolnego. Dziewczyna stara się zyskać przychylność oraz sympatię uczniów swojej klasy. Początkowo jest jej bardzo trudno odnaleźć się w społeczności szkolnej. Stres potęgują zbliżające się egzaminy końcowe, jak również szkolny konkurs taneczny. Finalnie Ines prezentuje swoje zdolności taneczne i pozyskuje przyjaciół.
Projekt umożliwia promowanie szkolnych sukcesów, zachęcanie do nauki, walkę z opuszczaniem zajęć szkolnych, jak również integrację pomiędzy wszystkimi uczniami.  Realizacja zadań jest możliwa dzięki kooperatywnemu nauczaniu w grupach uczniów o zróżnicowanych zdolnościach, różnych osobowościach, jak również indywidualizacji w pracy nauczyciela.
Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com